การเมืองของสื่อลามก

March 19, 2022 Off By Gerald Washington

การเกิดขึ้นของสื่อลามกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและสับสน สื่อลามกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นมือสมัครเล่นโดยมีผู้ผลิตและผู้ชมจํานวนมากอ้างว่าเนื้อหานั้นจงใจยั่วยุหรือให้การศึกษา แม้ว่าการอ้างสิทธิ์เหล่านี้อาจเป็นจริง แต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าข้อโต้แย้งเหล่านี้มักจะอําพรางประเด็นของศาสนาเชื้อชาติชนชั้นและเพศ ในขณะที่ภาพอนาจารเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่ามันช่วยทําให้ชนชั้นสูงของยุโรปเสียชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์มากมายที่ผลิตโดย Marquis de Sade ระหว่างปี 1787 ถึง 1815 แสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาทางเพศสามารถถกเถียงกันได้

การแสวงหาประโยชน์จากผู้หญิงในสื่อลามกลิง อุ้ม แตงได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมของผู้บริโภคหลายล้านคน อย่างไรก็ตามผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสื่อลามกจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรและขอบเขตที่พวกเขาถูกเอารัดเอาเปรียบ พวกเขาไม่มีทางรู้ได้ว่าอุตสาหกรรมกําหนดนิสัยของพวกเขาอย่างไร โชคดีที่ตอนนี้มีวิธีใหม่ในการพูดคุยเกี่ยวกับสื่อลามกโดยไม่ทําให้ผู้ที่รักมันแปลกแยก ด้วยวิธีนี้ผู้บริโภคมีความพร้อมที่ดีกว่าในการเลือกเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการและความต้องการของตนเอง

การเติบโตของสื่อลามกออนไลน์ได้นําไปสู่การหยุดชะงักของอุตสาหกรรมลามกอนาจาร แม้จะมีความจริงที่ว่าผู้สร้างเนื้อหาจํานวนมากหนีออกจากแคลิฟอร์เนียเพื่อสนับสนุนรัฐอื่น ๆ แต่อุตสาหกรรมยังคงเติบโต ซึ่งหมายความว่าภาพอนาจารออนไลน์กลายเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างเช่นในปี 1995 eBay และ Amazon เริ่มครองตลาด บริษัท สามารถเข้าถึงผู้ชมจํานวนมากที่จะจ่ายเพื่อดูภาพยนตร์และวิดีโอเหล่านี้

อินเทอร์เน็ตทําให้ภาพอนาจารเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าเดิม อนุญาตให้สร้างเนื้อหาที่หลากหลายขึ้นและผู้ชมจํานวนมาก แม้จะมีความหลากหลายของสื่อลามก แต่ส่วนใหญ่ยังคงอนุรักษ์นิยมไม่ระบุชื่อและน่าเบื่อ นอกจากนี้แม้จะมีความพยายามของกลุ่มประท้วงในท้องถิ่น แต่นักเคลื่อนไหวในท้องถิ่นก็ไม่สามารถต้านทานรูปแบบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตมือสมัครเล่นได้ ลักษณะเหล่านี้ทําให้ภาพอนาจารท้าทายมากขึ้นในการควบคุม

ประวัติความเป็นมาของสื่อลามกมีความซับซ้อน ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นสนามรบสําหรับหัวข้อที่ถกเถียงกันนี้ ศาลได้พยายามที่จะหาที่เป็นกลางและแม้กระทั่งพื้นดินสําหรับปัญหา. แม้ว่าจะยังไม่ผิดกฎหมายในทุกประเทศ แต่ก็ผิดกฎหมายในบางประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ชัดเจนว่าควรห้ามสื่อลามกประเภทใดในสหรัฐอเมริกา การอภิปรายยังคงดําเนินต่อไป แต่ความนิยมอย่างกว้างขวางของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตได้สร้างวัฒนธรรมแห่งเสรีภาพและผู้หญิงเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก

อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทางวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น เนื้อหาที่หลากหลายของมันไปถึงไกลเกินกว่าขอบเขตของพรมแดนของประเทศ ภาพอนาจารทั่วโลกส่งผลกระทบต่อโลกแห่งความบันเทิง สําหรับวัยรุ่นสื่อลามกสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา ในทํานองเดียวกันมันยังส่งผลกระทบต่อความนับถือตนเองของพวกเขาอันเป็นผลมาจากความนับถือตนเองทางเพศต่ําและภาวะซึมเศร้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับสื่อลามกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออนาคตของพวกเขา

แนวคิดของสื่อลามกนั้นยากที่จะกําหนดและกําหนด คําจํากัดความของมันคืออัตนัยและบริบทมีบทบาทสําคัญ เป็นไปได้ที่จะดูภาพลามกอนาจารหรือสิ่งพิมพ์เป็นภาพลามกอนาจารหากมีผู้หญิงที่โดดเด่นหรือผู้ชายที่มีชื่อเสียง ภาพหน้าอกของผู้หญิงอาจถือได้ว่าเป็นภาพลามกอนาจารในประเทศหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นในประเทศอื่น หากภาพถูกถ่ายทําในโรงพยาบาลฉากเซ็กซี่อาจถือว่าผิดกฎหมาย

ข้อสันนิษฐานเสรีนิยมขัดต่อกฎหมายที่กําหนดเป้าหมายภาพอนาจาร ในขณะที่เสรีนิยมยืนกรานต่อต้านการเซ็นเซอร์พวกเขายอมรับว่าสื่อช่วยปรับสภาพผู้บริโภคให้มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ แต่พวกเขายังทราบว่าเสรีนิยมจํานวนมากต่อต้านสื่อลามกเนื่องจากผลกระทบเชิงลบต่อการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ พวกเขากล่าวว่าสิทธิของผู้คนอยู่ในความเสี่ยงและรัฐบาลที่ห้ามเนื้อหาทางเพศเป็นภัยคุกคามต่อการพูดอย่างเสรี

ปัญหาของสื่อลามกทําให้เกิดความสับสนในสถาบันการศึกษา ความพยายามที่จะกําหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของภาพ คํานี้คลุมเครือและจุดประสงค์ของสื่อลามกเหมือนกันในทุกกรณี การอภิปรายสาธารณะของหัวข้อนี้ส่งผลให้เกิดความตระหนักที่เพิ่มขึ้นถึงความสําคัญของการหลีกเลี่ยงปัญหา อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะไม่ยกเลิกสื่อรูปแบบนี้ สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าการตอบสนองของสาธารณชนต่อสื่อลามกมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์