วิธีหยุดดูวิดีโอโป๊ไทยกับคู่ของคุณ

December 28, 2021 Off By Gerald Washington

คําจํากัดความของสื่อลามกมักคลุมเครือ มันลดเนื้อหาของวิดีโอและเน้นฟังก์ชั่นที่ต้องการ ฟังก์ชั่นนี้มักจะกระตุ้นความเร้าอารมณ์ทางเพศ ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่มีศักยภาพรวมถึงการอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้หญิงและการใช้ประโยชน์จากเรื่องเพศของพวกเขาเพื่อผลกําไร โดยไม่คํานึงถึงเจตนาสื่อลามกเป็นรูปแบบศิลปะที่ถกเถียงกัน อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคู่ของคุณ หากคุณต้องการหยุดดูภาพอนาจารกับคู่ของคุณต่อไปนี้เป็นวิธีช่วยเหลือ

ภาพอนาจารเป็นการปฏิบัติในการเปิดเผยหญิงสาวต่อการกระทําทางเพศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจํานวนเว็บไซต์ที่นําเสนอสื่อลามกเพิ่มขึ้น บางคนมีการเซ็นเซอร์ นอกจากนี้เว็บไซต์หลายแห่งมีเนื้อหาทางกฎหมายรวมถึงภาพไม่ยอมใครง่ายๆของหญิงสาวที่ถูกเจาะโดยชายชรา เว็บไซต์เหล่านี้ยังปฏิเสธว่าทุกรุ่นมีอายุอย่างน้อยสิบแปดปี อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสื่อลามกยอดนิยม ด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงมีความผิดทางอาญาต่อการครอบครองสื่อลามกที่รุนแรง

นักวิจารณ์บางคนบอกว่าสื่อลามกเป็นกิจกรรมที่เป็นอันตรายสําหรับเด็กผู้หญิง แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่อาจเป็นอันตรายได้ บางส่วนของวัสดุเหล่านี้อาจมีภาพของผู้หญิงที่มีรูปร่างไม่แข็งแรงหรือส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง. การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าการสัมผัสกับสื่อลามกบ่อยครั้งอาจทําให้เกิดอาการไม่เอ็งเพศแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายอย่างที่บางคนอ้าง อย่างไรก็ตามมุมมองนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

ในทํานองเดียวกันมีผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคสื่อลามกมากเกินไป ผู้ที่ดูภาพอนาจารมักจะประสบกับแรงกระตุ้นทางเพศที่รุนแรง พวกเขาหันไปหาสื่อลามกเมื่อพวกเขาทุกข์และมักจะหมดความสนใจในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระยะยาวการดูภาพอนาจารสามารถทําลายความสัมพันธ์กับคู่ค้าของพวกเขาและส่งผลกระทบต่องานของพวกเขา พวกเขาอาจไปยังสถานที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับการมีเพศสัมพันธ์ พวกเขาอาจแยกตัวออกจากคู่สมรสของพวกเขา ผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากประเภทของสื่อลามกที่บริโภค

ตามกฎแล้วสื่อลามกถือเป็นสื่ออันตรายและควรหลีกเลี่ยง ขอแนะนําว่าผู้คนหลีกเลี่ยงสื่อลามกเนื่องจากอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ของพวกเขา หากคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่ควรสัมผัสกับสื่อลามก ในทํานองเดียวกันผู้หญิงที่ดูสื่อลามกไม่ควรแบ่งปันกับคู่ของพวกเขา พวกเขาไม่ควรดูกับคนอื่น แต่ไม่เป็นไรถ้าพวกเขารู้สึกอึดอัด

คําจํากัดความของภาพอนาจาร Dworkin-MacKinnon มีสองส่วน ส่วนแรกของคําจํากัดความมุ่งเน้นไปที่การทํางานของสื่อลามก MacKinnon นิยามภาพอนาจารว่าเป็นเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งซึ่งทําให้ผู้หญิงต้องได้รับอนุบาล ดังนั้นคําจํากัดความของสื่อลามกยังรวมถึงหลักฐานทางสังคมคํารับรองและการทดลอง แม้ว่าคําจํากัดความเหล่านี้จะคลุมเครือ แต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าคําว่า “สื่อลามก” และ “สื่อลามก” นั้นเกี่ยวข้องกันมานานแล้ว

ความคิดเสรีนิยมดั้งเดิมของ “คําพูดฟรี” ไม่ได้คํานึงถึงบริบททางสังคมของภาษา ความหมายที่แท้จริงของคําขึ้นอยู่กับบริบทของมัน ในขณะที่สื่อลามกเป็นรูปแบบการแสดงออกทางเพศที่ชัดเจน แต่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเพศของแต่ละบุคคล เนื้อหาของวิดีโออาจทําให้ผู้ติดยาเสพติดใช้จ่ายเงินในการเสพติดมากกว่าที่ควร สิ่งนี้สามารถนําไปสู่ความยากลําบากทางการเงินและอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์

มีรายงานมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อลามกต่อสุขภาพของผู้ชาย ในขณะที่เป็นที่นิยมนักวิจารณ์บางคนอ้างว่ามันเป็นสาเหตุสําคัญของความรุนแรง ในความเป็นจริงเนื้อหาของสื่อลามกเป็นตัวอย่างที่สําคัญของการกระทําที่ผิดกฎหมาย บางคนมีความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศมากกว่าคนอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นที่ยอมรับ ความรุนแรงทางเพศมีหลายรูปแบบและนี่ไม่แตกต่างกันสําหรับสื่อลามก

ในขณะที่เป็นการยากที่จะโต้แย้งว่าสื่อลามกเป็นกิจกรรมที่อันตรายทางสังคมและจิตใจ แต่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องตระหนักว่าสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อลามกเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังอาจทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าบุคคลสามารถพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวทางเพศได้หากเขาหรือเธอดูวิดีโอโป๊

ซึ่งแตกต่างจากสื่อรูปแบบอื่น ๆ สื่อลามกไม่จําเป็นต้องเป็นอันตราย บางคนถึงกับได้ประโยชน์จากมัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์โป๊เย็ดกันเป็นวิธีที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการกับความโน้มเอียงอย่างรุนแรงและลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโป๊เปลือย อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับสื่อลามกคือมันมักจะเป็นแหล่งที่มาของการแสวงหาประโยชน์ โชคดีที่มีตัวเลือกมากมายในการจัดการกับปัญหานี้ แต่หลายคนไม่ทราบ